-- Szyjemy obrusy na wymiar. Szybkie terminy realizacji. --

Polityka prywatności i cookies

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Polityka prywatności określa sposób pozyskania, przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów FPH Marion, korzystających z serwisu pod adresem https://marion.krakow.pl zwanego dalej sklepem internetowym.

2. Polityka prywatności określa również sposób w jakim działają pliki cookies.

3. Polityka prywatności ma charakter informacyjny. Jest dostępna na stronie internetowej https://marion.krakow.pl oraz w siedzibie firmy FPH Marion przy ul. Drewnianej 4 w Krakowie. Na życzenie klienta przesyłamy do wglądu za pośrednictwem e-mail wersję cyfrową niniejszego dokumentu zapisaną w pliku PDF.

4. Administratorem Danych Osobowych jest Witold Kwinta prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FPH Marion z siedzibą przy ulicy Drewnianej 4 w Krakowie, NIP: 676-000-64-48 tel: (+48) 12 425 50 97, e-mail: tekstylia.domowe@marion.krakow.pl

5. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przepływu i ochrony danych osobowych oraz zgodnie z zasadą art. 5 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”).

6. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób, których dane są pozyskiwane i przetwarzane. Dane są pobierane, zdefiniowane oraz przetwarzane zgodnie z wymienionymi w pkt. 5 ustawami i nie są wykorzystywane oraz przetwarzane do innych celów niż realizacja zamówień i kontakt z klientami FPH Marion.

7. Celem polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, działań którymi pozyskuje dane od Klientów sklepu internetowego oraz narzędzi wykorzystywanych przez Klientów w celu założenia konta, składania zamówień oraz innych czynności służących do kontaktu ze sklepem internetowym.

8. Klient, który zdecydował się skorzystać z oferty sklepu internetowego zobowiązany jest do zapoznania się z jego Regulaminem oraz Polityką prywatności, a także wyraża zgodę na pozyskiwanie i wykorzystanie jego danych zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności sklepu internetowego. Zgoda następuje po zaznaczenia checkboxów Regulaminu oraz Polityki prywatności podczas składania zamówienia.

9. Administrator sklepu oraz upoważnieni pracownicy posiadają wyłączny dostęp do danych Klienta powierzonych FPH Marion podczas składania zamówień w sklepie internetowym. Dostęp do danych jest powierzany innym podmiotom wyłącznie w przypadku wymagającym obsłużenia zamówienia, podmiotom które pomagają w realizacji umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem internetowym - np. firma kurierska lub bank. Podmioty te chronią i zabezpieczają dane według własnych polityk prywatności, które są dostępne na stronach internetowych podmiotów. Dane powierzone podmiotom zewnętrznym służą wyłącznie realizacji zamówień, dostaw, płatności oraz celów marketingowych.

 

II. Gromadzenie, pozyskiwanie oraz cel zbierania danych osobowych

 

1. Administrator danych informuje, że w związku z możliwością rejestracji w sklepie internetowym i założeniem konta, Klienci zakładający konto w sklepie internetowym są zobowiązani do podania danych takich jak: login, hasło, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu oraz opcjonalnie danych do faktury VAT.

2. Administrator sklepu internetowego przechowuje dane Klienta niezbędne do kontaktu z nim oraz w celu realizacji zamówienia i płatności.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień w sklepie internetowym i jest uprawniony do wykorzystania zebranych danych w następujących celach:

 • Złożenia zamówienia w sklepie internetowym;
 • Zawarcia umowy kupna lub sprzedaży;
 • Marketingu bezpośredniego dotyczącego wyłącznie produktów oferowanych przez FPH Marion;
 • Zapewnienia pełnej obsługi Klienta, pomoc przy założeniu konta, realizacji zamówienia, rozwiązania problemów technicznych, udostępnienia indywidualnych rabatów oraz określonych funkcji;
 • Monitorowania aktywności użytkowników;
 • Kontaktowanie się z użytkownikami wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług ze strony sklepu internetowego oraz marketingu bezpośredniego;
 • Przeprowadzenia badań i analiz w celu poprawy jakości usług.

4. Administrator gromadzi dane wyłącznie w celach wymienionych powyżej.

5. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania danych Klientów z przeglądarek internetowych takich jak adres IP, parametry urządzenia oraz oprogramowania, gromadzenie tych danych występuje w przypadku przeglądania ofert sklepu.

6. Administrator pobiera i przechowuje następujące dane klientów:

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko
 • nazwę firmy, NIP, adres firmy w przypadku klientów prowadzących działalnością gospodarczą, jeśli dowodem zakupu ma być faktura
 • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta)
 • numer telefonu

7. Sklep internetowy zaznacza, ze podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich przekazanie jest niezbędne do poprawnej realizacji zamówienia. Każdy klient ma prawo wglądu we własne dane i ich edycję, a także może wyrazić wolę ich usunięcia z serwera FPH Marion. W tym celu powinien się skontaktować z Administratorem danych za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie. Na życzenie Klienta FPH Marion może wygenerować plik z danymi klienta w ogólno dostępnym formacie i przesłać go na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

8. Wykaz podmiotów, którym Administrator powierza dane Klientów sklepu internetowego.

 • Firma kurierska InPost
 • Alior Bank
 • Firma hostingowa nazwa.pl (dane przechowywane są na serwerze tej firmy)
 • Google – w celach statystycznych

9. Administrator informuje o wykorzystaniu następującej techniki śledzenia użytkownika sklepu: kod śledzenia Google Analitics

 

III. Sposób zabezpieczenia i gromadzenia danych oraz czas ich przechowywania

 

1. Administrator danych dokłada wszelkich starań aby dane Klientów przetwarzane przez sklep internetowy były w odpowiedni sposób zabezpieczone.

2. Dostęp do danych mają tylko uprawnieni przez Administratora danych pracownicy.

3. Pracownicy uprawnieni są przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych oraz użytkują system informatyczny zgodnie Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym firmy FPH Marion, która jest właścicielem sklepu internetowego.

4. Na życzenie każdego Klienta, którego dane są przetwarzanie, lub przyszłego Klienta którego dane mogą być przetwarzane przez sklep internetowy, Administrator danych udostępnia do wglądu Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym FPH Marion. Prośbę o udostępnienie dokumentu należy wysłać na adres e-mail: tekstylia.domowe@marion.krakow.pl, wtedy Administrator prześle w załączniku wiadomości zwrotnej dokument do odczytu w ogólno dostępnym formacie.

5. Przechowujemy dane Klientów do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

 

IV. Prawo Kontroli i dostępu do treści swoich danych

 

1. Każdy Klient ma prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez sklep internetowy.

2. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o danych osobowych, a w szczególności prawo do wglądu we własne dane osobowe, ich edycję oraz usunięcie. Jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami ustawy.

3. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

V. Polityka plików Cookies

 

1. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu klienta. Przy ich pomocy przechowuje się informacje, dzięki którym można lepiej dostosować sklep internetowy do upodobań Klienta i aby zbierać dane statystyczne dotyczące sklepu internetowego np. na temat, które strony były odwiedzane, kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Dane zbierane są w sposób anonimowy i nie ma możliwości na identyfikację osoby przeglądającej treści strony.

2. Pliki cookies zbierane w sklepie internetowym służą przede wszystkim celom reklamowym i w celach dostosowania oferty sklepu do preferencji Klienta. Pliki cookies nie są szkodliwe dla Klienta ani dla jego urządzenia. Każdy użytkownik sklepu internetowego może w dowolnej chwili usunąć lub wyłączyć obsługę plików cookies za pomocą swojej przeglądarki.

4. Usunięcie lub zablokowanie plików Cookies przez klienta może przyczynić się do nieprawidłowego działania strony.

5. Sklep internetowy zbiera pliki cookies za pomocą narzędzia Google Analitics, wykorzystuje je także w reklamie Google Adwords. Więcej na temat plików Cookies znajduje się w polityce Prywatności Google Analitics oraz Polityce prywatności Google Adwords.

6. Administrator przetwarza następujące typy plików Cookies:

 • Niezbędne pliki cookies, których obecność jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania strony;
 • Funkcjonalne pliki Cookies – zapisują preferencje klienta;
 • Wewnętrzne pliki Cookies – pozwalają usprawnić działanie strony internetowej pod potrzeby klienta.

 

VI. Kontakt z Administratorem danych osobowych

1. Każdy klient ma prawo do kontaktu z Administratorem Danych Osobowych w formie pisemnej lub za pomocą kontaktu telefonicznego. Dane potrzebne do kontaktu

Tel: 535 532 803

E-mail: tekstylia.domowe@marion.krakow.pl

2. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celu szybkiej realizacji odpowiedzi na zadane pytania, jak również w celu szybkiej weryfikacji zgłoszeń reklamacyjnych i podejmowaniu na podstawie tych zgłoszeń decyzji i zmian administracyjnych. Adresy podane w tej korespondencji nie będą wykorzystywane do innych celów niż realizacja zgłoszenia.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Zmiana może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa o Ochronie Danych Osobowych, usług świadczonych drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego, które bezpośrednio wpływa na prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Zmiana polityki może również mieć miejsce przy rozbudowie sklepu internetowego jak np. wdrożenie nowych systemów, które mogą mieć wpływ na Dane Osobowe.

2. Administrator o aktualizacjach Polityki prywatności informuje za pośrednictwem komunikatu na stronie serwisu internetowego. Wraz ze zmianą na stronie sklepu internetowego pojawi się nowa Polityka prywatności wraz z datą jej opublikowania.

3. Powyższa wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dn. 12 maja 2018 r.


 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez serwis internetowy Marion.krakow.pl, prowadzony pod adresem domeny: marion.krakow.pl (dalej zwaną Witryną) przez FPH Marion, z siedzibą w Krakowie przy ul. Drewnianej 4, 30-556 Kraków, Polska, (dalej zwanego dalej Operatorem). Operator zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.
 2. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Witryny oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. W ramach Serwisu stosowane mogą być dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane mogą byćnastępujące rodzaje plików cookies:
  1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 


Jak zmienić ustawienia przeglądarki?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies w swojej przeglądarce internetowej kliknij w wybrany link poniżej:

Pliki cookies w Firefoxie Pliki cookies w Chrome Pliki cookies w Operze Pliki cookies w Safari Pliki cookies w Internet Explorer

« wstecz | w górę