-- Szyjemy obrusy na wymiar. Szybkie terminy realizacji. --

Regulamin Sklepu internetowego FPH Marion

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://marion.krakow.pl/ jest własnością firmy FPH Marion z siedzibą przy ulicy Drewnianej 4 w Krakowie, NIP 676-000-64-48, REGON 350235686.

Regulamin sklepu https://marion.krakow.pl/ określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz warunki świadczenia usług przez sprzedawcę za pośrednictwem powyższego serwisu. Określa m.in. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz postępowanie w przypadku reklamacji.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji postanowień regulaminu jest sprzedawca. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień w oparciu o zasady znajdujące się w Polityka prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, każda osoba której dane przetwarza FPH Marion ma prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych z serwera FPH Marion za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres tekstylia.domowe@marion.krakow.pl.

 

 

I. Definicje

 

1. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz ułatwiający klientowi kontakt ze sprzedawcą.
3. Formularz rejestracji – interaktywny formularz rejestracji dostępny w serwisie marion.krakow.pl umożliwiający założenie konta.
4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w serwisie FPH Marion z pośrednictwem którego klient składa zamówienie.
5. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę handlową ze sprzedawcą
6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku. (DZ. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) zwany dalej również k.c.
7. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Konto klienta – usługa elektroniczna – oznaczony Logiem i chroniony hasłem zbiór danych podanych przez klienta w systemie Sprzedawcy. Gromadzone są tam dane: imię, nazwisko, adres do wysyłki, nr telefonu, adres e-mail, oraz historia zamówień dokonanych przez klienta.
9. Newsletter – usługa marketingowa świadczona przez sprzedawcę w celu promocji swoich towarów przesyłana na adres e-mail klienta. Tylko wtedy gdy klient wyrazi na to zgodę.
10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
11. Regulamin – regulamin sklepu internetowego FPH Marion znajdujący się pod adresem: marion.krakow.pl/regulamin
12. Sklep internetowy – serwis internetowy należący do firmy FPH Marion znajdujące się pod adresem marion.krakow.pl
13. Sprzedawca - FPH Marion ul. Drewniana 4, 30-556 Kraków. NIP 676-000-64-48
14. Towar – dostępne w sklepie internetowym rzeczy oferowane przez sprzedawcę.
15. Umowa sprzedaży – umowa zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy FPH Marion a Klientem.
16. Zamówienie – dobrowolne oświadczenie klienta za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.marionkrakow.pl zamówienia zmierzające do zawarcia umowy kupna ze sprzedawcą.

 

 II. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin jest dostępny na stronie https://marion.krakow.pl/regulamin.html. FPH Marion umożliwia każdemu Klientowi bezpośredni dostęp do niego lub pomoc w utrwaleniu jego treści w celu zapisania na dowolnym nośniku pamięci.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz polityki prywatności dostępnych na stronie sklepu jest FPH Marion.

3. FPH Marion oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w aktualnych ustawach tj. ust. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z zasadą art. 5 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane przetwarza sprzedawca ma prawo do ich wglądu, edycji oraz ich usunięcia z bazy danych sprzedawcy.

5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, szczegółowe informację znajdują się w Polityce prywatności na stronie sklepu.

6. Wszystkie informacje o towarach i usługach świadczących przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego (w tym opisy, ceny towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 k.c. lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.

7. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie FPH Marion zawierają VAT i są liczone w PLN.

 

 III. Umowa sprzedaży

 

1. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje po złożeniu elektronicznego zamówienia poprzez Formularz zamówienia dostępny na stronie, za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub kontaktu e-mail.

2. Złożeniem zamówienia jest podanie pełnych prawdziwych danych wymaganych w formularzu zamówienia oraz akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich check-boxów (pól).

3. Sprzedawca umożliwia Klientowi za pośrednictwem formularza zamówienia założenie indywidualnego konta. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail. W chwili otrzymania powyższej wiadomości następuję zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z klientem w celu potwierdzenia lub weryfikacji zamówienia i zgodności danych adresowych.

 

 IV. Realizacja zamówień

 

1. Dostawa towaru odbywa się zawsze na adres dostawy podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

2. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna według kosztów transportu dostępnych na stronie.

3. Dostawy może się różnić w zależności od ilości oraz gabarytów paczek.

4. FPH Marion udostępnia następujące sposoby dostarczenia paczek: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska płatna przy odbiorze, odbiór osobisty.

5. Termin dostawy towaru do Klienta wynosi od 2 do 10 dni roboczych, chyba że w trakcie weryfikacji zamówienia podano inny termin.

6. Termin odbioru osobistego wynosi maksymalnie 3 dni robocze, chyba że sprzedawca podał inny termin w wiadomości weryfikującej zamówienia.

7. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności np. braku towaru lub problemów z dostarczeniem zamówienia przez firmę kurierską, Sprzedawca informuje Klienta o dłuższym czasie dostawy.

8. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić czy przesyłka nie jest w żadnym stopniu naruszona. Jeśli uszkodzenie paczki zostało stwierdzone prosimy o sporządzenie w obecności kuriera protokołu szkody oraz w miarę możliwości prosimy nie przyjmować paczki. Nie sporządzenie protokołu szkody skutkuje ograniczeniem możliwości zgłoszenia uszkodzenia towaru podczas dostawy.

9. FPH Marion nie odpowiada za szkody spowodowane błędem firmy kurierskiej, jeśli Klient nie spisał odpowiedniego protokołu szkody w obecności kuriera.

 

V. Płatności

 

1. Sprzedawca umożliwia płatność przelewem na rachunek bankowy podany na stronie oraz płatność przy odbiorze u kuriera.

2. W przypadku odbioru osobistego jest możliwa płatność gotówką lub kartą. Istnieje również opcja przedpłaty przelewem tradycyjnym. Prosimy wtedy przesłać na adres e-mail potwierdzenie wpłaty lub jego wydruk przy odbiorze.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do wpłaty należności w terminie 7 dni od sporządzenia zamówienia.

4. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze Sprzedawca wysyła paczkę najpóźniej na drugi dzień roboczy od otrzymania zamówienia.

5. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż paragonem lub na życzenie fakturą VAT wystawioną na dane podane przez klienta w formularzu zamówienia.

 

VI. Rękojmia i reklamacje

 

1. FPH Marion jest odpowiedzialny za oferowany towar jeżeli ten posiada wadę fizyczną lub prawną. Szczegóły odpowiedzialności zostały ujęte w k.c. art. 556-576 k.c.

2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru bez wad.

3. Zgłoszenie reklamacyjne można zgłosić za pośrednictwem korespondencji e-mail dołączając do niego zdjęcia wady, jej opis oraz okoliczności powstania.

4. FPH Marion udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne drogą telefoniczną, pisemną lub wykorzystując korespondencję e-mail w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania towaru przez Klienta.

3. W celu realizacji powyższego prawa Klient zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze Sprzedawcą aby poinformować go o zwrocie. W wiadomości prosimy podać:

a) imię i nazwisko, 
b) numer telefonu, 
c) numer zamówienia, 
d) data otrzymania towaru,
e) numer konta do zwrotu pieniędzy.

Przesyłki zwrotne prosimy kierować na adres: FPH Marion ul. Drewniana 4, 30-556 Kraków. Klient ponosi koszt przesyłki zwracanego towaru. Do przesyłki prosimy dołączyć wydrukowany formularz zwrotu towaru (Formularz odstąpienia od Umowy).

4. Sprzedawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności za zamówienie tj. wpłatę za towar oraz koszt przesyłki. FPH Marion dokonuje zwrotu płatności za pośrednictwem przelewu tradycyjnego na konto wskazane przez Klienta.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy po otrzymaniu przesyłki od Klienta oraz weryfikacji jej zawartości.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za dostarczenie towaru w stanie nienaruszonym. Przesyłka powinna być starannie zapakowana, a towar nieużywany oraz nieuszkodzony.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego zwrotem, np. zniszczenie opakowania bezpośredniego towaru, zabrudzenie lub uszkodzenie. W takim przypadku sprzedawca biorąc pod uwagę zmniejszenie wartości towaru ma prawo do zmniejszenia kwoty zwrotnej.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy:
a) sprzedawca przed wykonaniem danej usługi poinformował Klienta o braku możliwości zwrotu towaru,
b) produkt został wyprodukowany według specyfikacji Klienta tzw. Produkt na zamówienie ( np. obrus wykonany na wymiar podany przez Klienta, tkanina zamówiona bezpośrednio dla niego),
c) dostarczony produkt zapieczętowany jest w opakowaniu po otwarciu, którego traci część swojej wartości (np. obrus złożony w dekoracyjnym pudełku, komplet ręczników w pudełku).

 

 VIII. Akcje wyprzedażowe

 

1. Sprzedawca organizuje sezonowe akcje wyprzedażowe. 

2. Przez organizację rozumie się wymyślenie i zastosowanie sezonowych zasad sprzedaży wybranej grupy produktowej oraz poinformowanie Klientów o akcji wyprzedażowej dowolnym kanałem informacyjnym. 

3. Zasady akcji wyprzedażowej organizowanej w dn. 17.06.2024 - 30.06.2024 r.:

a) Ilość gratisowych serwetek wynosi 2 sztuki za każde wydane 100 PLN (zł) na produkty z kategorii "Wyprzedaż";
b) Gratisowe serwetki to serwetki gobelinowe w rozmiarze 18x18 cm znajdujące się w kategorii "Wyprzedaż";
c) Przykład 1: Za zakup produktów z kategorii "Wyprzedaż" o wartości 100 PLN (zł), Klientowi przysługują bezpłatne 2 (dwie) serwetki gobelinowe w rozmiarze 18x18 cm z kategorii "Wyprzedaż";
d) Przykład 2: Za zakup produktów z kategorii "Wyprzedaż" o wartości 200 PLN (zł), Klientowi przysługują bezpłatne 4 (cztery) serwetki gobelinowe w rozmiarze 18x18 cm z kategorii "Wyprzedaż";
e) Przykład 3: Za zakup produktów z kategorii "Wyprzedaż" o wartości 300 PLN (zł), Klientowi przysługuje bezpłatnych 6 (sześć) serwetek gobelinowych w rozmiarze 18x18 cm z kategorii "Wyprzedaż";
f) Klient przy składaniu "Zamówienia" powinien w polu "Uwagi" ręcznie wpisać nazwę lub numer dwóch/czterech/sześciu/itd. serwetek gobelinowych 18x18 cm z kategorii "Wyprzedaż", jakie chciałby otrzymać bezpłatnie;
g) W przypadku niewpisania przez Klienta nazwy wzoru wybranych gratisowych serwetek, Sprzedawca wybierze wzory losowo;
h) W przypadku wyczerpania wzoru, jaki Klient wskazał jako gratis, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem wskazania innego wzoru.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca respektuje wszelke prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Zmiana regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiany przepisów prawa, zmiana metod płatności, sposobu dostawy – wyłącznie w zakresach w jakich wpływają na realizację zamówienia.
3. W sytuacji gdy zmiana regulaminu skutkowałaby podniesieniem opłat, Klient może odstąpić od zawarcia umowy.
4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechne przepisy prawa polskiego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

 

X. Formularza odstąpienia od Umowy:

 

Adresat: FPH Marion
ul. Drewniana 4
30-556 Kraków

 

Oświadczenie:

 

Oświadczam o odstąpieniu od umowy zakupu zawartej w dniu…………………………………………………

Przedmiot umowy nazwa towaru……………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia…………………………………………………………………………………………………………………

Adres dostawy…………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                              

                                                                                                                                 Data, podpis

 

 

 

 

XI. Pouczenie o odstąpieniu od umowy:

 

Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy kupna bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wejdą Państwo w posiadanie towarów dostarczonych przez nas.

W celu odstąpienia od umowy prosimy o informację telefoniczną 535 532 803 lub mailową tekstylia.domowe@marion.krakow.pl. W wiadomości prosimy zamieścić informacje:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu,
c) numer zamówienia,
d) data otrzymania towaru,
e) numer konta do zwrotu pieniędzy.

Ponoszą Państwo koszt przesyłki zwrotnej. Prosimy o staranne zapakowanie przesyłki i dołączenie do niej Oświadczenia ze strony Regulamin. FPH Marion zobowiązuje się do zwrotu środków w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej.

 

« wstecz | w górę